info@alna.pl    +48 22 827 32 57
alna

LT

Najnowsza publikacja naukowa autorstwa Dr Bartosza Wachnika dotycząca wdrażania systemów ERP w Polsce

anla publikacja wdrozanie systemow ERP

Najnowsza książka „Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarzadzanie” jest jedną z ponad 30 publikacji naukowych autorstwa dyrektora Alna Business Solutions Dr Bartosza Wachnika, współpracującego z Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Książka została wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i jest rezultatem skumulowanych doświadczeń oraz rezultatów badań autora w okresie 2010 – 2014.

Można dowiedzieć się z niej o aktualnych wyzwaniach i problemach występujących w projektach wdrażania systemów ERP w Polsce.

Autor publikacji dzieli się z czytelnikami rezultatami swoich badań oraz swoim doświadczeniem związanym z wdrażaniem systemów klasy ERP. Książka jest adresowana głównie do osób stykających się z problematyką wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP oraz rozwiązań komplementarnych CRM, DMS, BI.

Została napisana z myślą o wielu odbiorcach – od praktyków realizujących przedsięwzięcia informatyczne do studentów informatyki, ekonomii i zarządzania. Systemy ERP oraz CRM stanowią obecnie grupę najbardziej popularnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w Polsce i innych krajach rozwiniętych. Interesujące jest porównanie wskazujące penetrację rynków poprzez systemy ERP i CRM w Polsce oraz w UE

Książkę można kupić w księgarni Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (link poniżej):
http://www.pwe.com.pl/metody_ilosciowe/wdrazanie_systemow,p630791653 

 

Główne zagadnienia poruszone w publikacji:
1. Zmiana typów projektów w ciągu ostatnich 5-10 lat.

Autor przedstawia różne typy projektów pod katem ich specyfiki oraz metodykę w jaki sposób należy je zrealizować, aby zakończyły się sukcesem.

 

2. Co to jest asymetria informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w ramach sprzedaży i realizacji projektu wdrożenia systemu ERP ?

Autor wskazuje, iż coraz częściej występuję syndrom "kota w worku" polegający na tym, iż klient posiada bardzo ograniczone informacje o nabywanym systemie informatycznych oraz sposobie jego realizacji.

 

3. Czy rzeczywiście mamy kryzys realizacji projektów informatycznych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS ?

Autor porównuje badania zrealizowane w Polsce w zakresie sukcesu i porażki wdrożeń z badaniami zrealizowanymi w innych krajach, w szczególności przez Standish Group.

 

4. W jaki sposób dokonać ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie? 

Wdrożenie systemów klasy ERP jak również innych systemów wspomagających zarządzanie należy do inwestycji w której bardzo rzadko dochodzi do kalkulacji rentowności inwestycji (ex-post lub ex-ante) analogicznie jak w przypadku inwestycji w halę magazynową czy nową linie produkcyjną.

Autor przedstawia odpowiedzi dlaczego polscy decydenci nie wykonują takich kalkulacji. W książce przedstawione jest również studium przypadku wyznaczenia wskaźnika NPV w przypadku inwestycji w projekt wdrożenia systemu ERP, które może być pomocne przy analizie ekonomicznej tego typu przedsięwzięcia. 

 

5. Jak zaplanować i wykonać transfer wiedzy w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym?

Transfer wiedzy stanowi krytyczny czynnik sukcesu w każdym projekcie wdrożenia systemu ERP. Autor proponuje procedurę w jaki sposób zaplanować i wykonać transfer wiedzy w całym cyklu wdrożenia systemu ERP. 

 

6. Na czym polega doradztwo w realizacji projektów informatycznych polegających na wdrożeniu systemów ERP ?

Autor opisuje problematykę związaną z konsultingiem projektów wdrożeniowych. Wskazuje również zjawisko polegające na specyfice wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wśród polskich przedsiębiorstw. 

Zachęcamy do lektury!

Alna Business Solutions Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11 
PL 00-094 Warszawa

 +48 22 827 32 57
 +48 22 827 32 58
info@alna.pl

Polityka prywatności

Copyrights © Alna Business Solutions Sp. z o.o. All rights reserved   Desing by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka