Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zalecamy odświeżenie przeglądarki w celu poprawnego wyświetlenia strony.

Odśwież swoją przeglądarkę
Kontynuuj przeglądanie

Dlaczego niektóre projekty Dynamics NAV / BC udają się a niektóre nie?

#System ERP

2021 - 03 - 30
Ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP w szczególności Dynamics NAV / Business Central zachęciło mnie do refleksji dotyczącej odpowiedzi na pytanie: dlaczego część projektów Dynamics NAV / BC kończy się sukcesem, a niektóre częściową porażką lub całkowitą. Na początku chciałbym opisać, jak określiłem sobie definicje tych pojęć.
Sukces to zrealizowanie projektu w zaplanowanym czasie, budżecie oraz wdrożenie zaplanowanych funkcjonalności. W tym przypadku możliwa jest zmiana budżetu, czasu lub zakresu funkcjonalnego przy akceptacji tego faktu przez klienta. Po wdrożeniu dodatkowo klient zgodził się na ewentualną referencję na życzenie lub opisanie tego wdrożenia w ramach działań marketingowych dostawcy. Cele cząstkowe stawiane przed projektem zostały osiągnięte w pełnym zakresie. 
Częściowa porażka polega na zrealizowaniu projektu jednak gdy jeden lub kilka kryteriów (budżet, czas, zakres funkcjonalny) zostanie przekroczony, jednak bez wcześniejszego porozumienia klient - dostawca wobec zmiany tych parametrów. Dostawca czuje się oszukany, jednak mając do wyboru jeden z dwóch scenariuszy tj.  1. zrezygnowania w trakcie wdrożenia z dostawcy lub 2. Dalsza realizacja z nim projektu - wybiera scenariusz drugi. Po zakończeniu projektu rezygnuje z usług dostawcy w zakresie SLA i podejmuje współpracę z innym. Cele cząstkowe stawiane przed projektem zostały osiągnięte tylko w ograniczonym zakresie. 
Porażka. Klient przerywa wdrożenie z wcześniej wybranym dostawcą z powodów merytorycznych. Głównie są to powody wynikające z niskiego poziomu kompetencji konsultantów. Konsekwencją jest to, iż projekt nie jest zrealizowany w zaplanowanym czasie, budżecie oraz klient nie widzi, aby były możliwe wdrożenia planowanych funkcjonalności. Opcjonalnie klient idzie do sądu z dostawcą. Kolejnym krokiem jest wybór nowego dostawcy i rozpoczęcie re-implementacji. Cele cząstkowe stawiane przed projektem nie zostały osiągnięte. 

Dlaczego niektóre projekty Dynamics NAV / BC udają się a niektóre nie?

Image caption


Powyższe kryteria nie są określone w sposób precyzyjny i czarno-biały, jednak pokazują odbiór wdrożenia przez klienta oraz rezultaty pracy dostawcy. 
Porażki realizacji projektów nie wynikają nigdy z jednej przyczyny. Jest to zazwyczaj szereg przyczyn tzw. efekt domina, które występują wzmacniając się lub osłabiając. Z mojego doświadczenia istotnymi przyczynami porażek realizacji projektów Dynamics NAV oraz BC są: 
1.    Organizacja klienta nie jest dostatecznie przygotowana pod względem kultury i organizacji pracy do wdrożenia tak skomplikowanego rozwiązania jakim jest system ERP
2.    Kompetencje kluczowych użytkowników klienta są niskie w wyniku czego nie umieją zaabsorbować wiedzy i wykorzystać jej. 
3.    Nie racjonalne dążenie do ograniczenia budżetu przez klienta w szczególności w zakresie transferu wiedzy (szkolenia, instrukcje stanowiskowe). 
4.    Zakres funkcjonalny i technologiczny określony w ofercie i umowie jest zbyt ogólny i nie doprecyzowany. W rezultacie klient oczekuje realizacji funkcjonalności, które nie zostały określone w umowie. 
5.    Zbyt mało precyzyjnie określony zakres zmian programistycznych realizowanych w systemie ERP. Przykładowo klient może sobie wyobrażać, że zmiana programistyczna spowoduje bardziej ergonomiczne działanie procesu tymczasem tak się nie stało ponieważ nie określono precyzyjnie zakresu zmian programistycznych. 
6.    Brak umiejętności konsultantów w zakresie transferu wiedzy do użytkowników np.: w trakcie analizy funkcjonalnej, szkoleń, wsparcia w zakresie testów akceptacyjnych. Dostawca angażuje konsultantów z wiedzą nie adekwatną do potrzeb zadań projektowych.  
7.    Zbyt ograniczony zakres realizacji analizy funkcjonalnej w wyniku czego nie określono dokładnie co robimy i w jakim zakresie. Może to wynikać z niedoszacowania budżetu na etapie ofertowania. 
8.    Zaangażowanie konsultantów w wiele projektów w jednym czasie w wyniku czego konsultant w sposób poprawny nie może realizować zadań projektowych. 
9.    Specyficzne wymagania klienta związane z realizacją projektu, w szczególności chodzi o realizacje projektu w zbyt krótkim czasie. 
10.    Problemy komunikacyjne w ramach grupy projektowej klienta oraz dostawcy. W szczególności ten problem jest ważny w obecnych czasach pandemii. 

System Dynamics NAV / BC jest popularnym rozwiązaniem w szczególności wśród firm międzynarodowych w Polsce. a według Was, jakie są źródła  porażek wdrożeń w ramach Dynamics NAV / BC?  


Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik

Ekspert ds. Transformacji cyfrowych i biznesowych

Profil autora