Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zalecamy odświeżenie przeglądarki w celu poprawnego wyświetlenia strony.

Odśwież swoją przeglądarkę
Kontynuuj przeglądanie

Dlaczego warto przenieść biznes do chmury?

#Chmura

2020 - 01 - 15
Cloud computing, chmura obliczeniowa, to coraz częściej używane określenia, ale czy wiemy dokładnie co to oznacza i jakie są konsekwencje przeniesienia biznesu do wspomnianej chmury?
Zacznijmy od początku, od zrozumienia cloud computing.
Jak wspomniałem we wcześniejszym artykule"Cyfrowa transformacja"świat zmierza w kierunku kolejnej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Oznacza to wkroczenie w erę inteligentnych fabryk, botów wspierających obsługę klientów, zbierania i analizy zbiorów Big Data.
Chmura obliczeniowa jest kolejnym procesem technologicznej ewolucji. Jej idea skupia się na przetwarzaniu danych, dzięki któremu nie musimy inwestować we własną infrastrukturę IT, co pozwala redukować CAPEX.
Dlaczego warto przenieść biznes do chmury?
Jakie korzyści daje biznesowi chmura: 

Źródło: Raport chmura publiczna w Polsce 2019, Oktawave, Realizacja badania IDG, 05.07.2019

Korzyści technologiczne:

Źródło: Raport chmura publiczna w Polsce 2019, Oktawave, Realizacja badania IDG, 05.07.2019

Chmura daje nam możliwość przeniesienia oprogramowania oraz zasobów do wirtualnej sieci. Dodatkowo mamy do nich wgląd z każdego miejsca, o każdej porze dnia i nocy. Z chmurą nieodzownie związane jest takie pojęcia jak:  

Rozróżnić można różne rodzaje chmur:
chmura publiczna – obecnie najbardziej popularny rodzaj chmury obliczeniowej. Zasoby w chmurze należą do zewnętrznych dostawców, którzy je obsługują i udostępniają. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej.
chmura prywatna – najprościej mówiąc, są to zasoby obliczeniowe używane przez jedną firmę. Chmura prywatna może znajdować się fizycznie w lokalnym centrum danych organizacji lub być hostowana przez dostawcę usług – firmę zewnętrzną. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura są zawsze utrzymywane w sieci prywatnej, a sprzęt i oprogramowanie są przeznaczone jedynie dla konkretnej organizacji. Ten rodzaj chmury najczęściej używany jest przez agencje rządowe, instytucje finansowe, itp.
- chmura hybrydowa – chmury hybrydowe łączą infrastrukturę lokalną, czyli chmury prywatne, z chmurami publicznymi.
Dobrym przykładem chmury obliczeniowej jest chmura Microsoft AzureTo platforma, która wyposażona jest w powiększający się zbiór usług, moc obliczeniową, sieci, magazyny, a także aplikacje. Jest to połączenie usług IaaS (infrastruktura jako usługa) oraz PaaS (platforma jako usługa).
Cloud computing rozwija się bardzo dynamicznie, chmury posiadają nowe funkcje i nowe rozwiązania. Nieustannie pojawia się zatem pytanie, które zadaje sobie coraz więcej przedsiębiorców – czy opłaca się przenosić biznes do chmury? Powinno być ono jednak sformułowane inaczej - Kiedy i jak powinniśmy przenieść swój biznes do chmury? Bo fakt ten jest nieunikniony. Świat zmierza ku transformacji cyfrowej, a większość firm nie posiada wiedzy dotyczącej migracji do chmury. Dlatego też tak ważna jest rola Partnera, który sprawnie i kompetentnie poprowadzi i wesprze migrację zasobów do chmury.
Ewentualne zagrożenia i obawy użytkowników chmury obliczeniowej:
- Jedną z głównych obaw związanych z chmurą obliczeniową jest możliwość wycieku danych i ryzyko niespełnienia wymagań związanych z RODO. Należy jednak pamiętać, że obawa przed zagrożeniem, związanym z naruszeniem bezpieczeństwa danych w wyniku awarii, błędów ludzkich lub cyberprzestępstw występują niezależnie od tego, czy dane są przetwarzane na serwerach, czy też w chmurze.
- Brak całkowitego zrozumienia sposobu funkcjonowania chmury. Wielu z nas często nie wie, w jaki sposób działa chmura obliczeniowa i jakie ma to konsekwencje dla jej funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dlatego też ważną rolę odgrywają tutaj dostawcy, na których to barkach spoczywa informowanie swoich odbiorców w jaki sposób mogą wykorzystać możliwości chmury bez ryzyka awarii.
- Obawa przed utratą danych. Dane w chmurze mogą zostać skasowane, jak każde inne. Nie powinno być jednak strachu, przed ich utratą na stałe. 
SLA  Service Level Agreement (Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi) jest bowiem na poziomie 99,99%. Microsoft inwestuje w nowe centra danych, które rozlokowane są na cały świecie. Ochrona przechowywanych i przetwarzanych danych spełnia rygorystyczne normy polityki dostępu, wyróżnia ją wieloskładnikowe uwierzytelnianie i wielopoziomowe szyfrowanie.
- Wydajność systemu lub aplikacji. Firmy obawiają się, czy aplikacje i systemy, udostępniane w modelu cloudowym są na tyle wydajne, by mogli rozwijać w nich swoje aplikacje.
Dzięki chmurze obliczeniowej firma ma dostęp do takiej mocy obliczeniowej, takiej powierzchni dyskowej czy platformy programistycznej, jakiego potrzebuje w danej chwili. W związku z tym może sprostać właściwie każdej operacji. Jeśli nagle twoja firma będzie potrzebowała dodatkowej mocy obliczeniowej ma pewność, że chmura z pewnością ją udostępni (oczywiście za opłatą, ale bardziej atrakcyjną w porównaniu np. do zakupu nowego sprzętu IT). Przedsiębiorstwa już nie muszą dokupować sprzętu (serwerów, stacji roboczych), bo dodatkowe zasoby są dostępne w chmurze bez ograniczeń.
Więc jeśli:
- Twoja firma szybko się rozwija, przybywa nowych pracowników, powiększasz hale produkcyjne, tworzysz nowe oddziały,
- rozważasz wymianę infrastruktury IT, zauważasz coraz częstsze awarie,
- twoja firma to start-up.
Jesteś w najlepszym momencie, aby wdrożyć rozwiązania chmurowe! 
Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik

Ekspert ds. Transformacji cyfrowych i biznesowych

Profil autora