Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zalecamy odświeżenie przeglądarki w celu poprawnego wyświetlenia strony.

Odśwież swoją przeglądarkę
Kontynuuj przeglądanie

Katalog błędów w transferze wiedzy w ramach wdrożenia ERP.

#System ERP

2020 - 10 - 06
Dlaczego transfer wiedzy w projekcie ERP jest tak ważny ? Doświadczenie autora oraz badania prowadzone przez badaczy – akademików wskazują, iż transfer wiedzy w wdrożeniach ERP stanowi jeden z istotnych czynników sukcesu tych przedsięwzięć. Tak więc, jeżeli chcesz zadbać o sukces wdrożenia systemu ERP, zadbaj o transfer wiedzy.
Co to jest transfer wiedzy w projekcie ERP ?

Klient rozumie transfer wiedzy w projekcie wdrożenia systemu ERP jako przekazanie mu wiedzy o wykorzystaniu systemu informatycznego, na którą składają się:
‒    wiedza o technologicznych aspektach systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, na przykład konfiguracji serwera bazy danych; 
‒    wiedza o podstawach programowania w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie, na przykład wiedza o strukturze tabel w relacyjnej bazie danych, w której są przechowywane dane;
‒    wiedza o konfiguracji systemu ERP;
‒    wiedza o bieżącym korzystaniu przez użytkowników z systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, na przykład o tym, w jaki sposób uzyskać informacje o aktualnym do zapłacenia w danym okresie obrachunkowym podatku VAT; 
‒    wiedza o rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, na przykład o tym, w jaki sposób użytkownik systemu może samodzielnie skonfigurować proces biznesowy;
‒    wskazanie dobrych praktyk dotyczących organizacji procesów biznesowych będących podstawą zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, w którym jest wdrażany system informatyczny (na przykład tego, w jaki sposób skonfigurować system ERP, aby uzyskać większą efektywność handlowców) – wdrożenie systemu informatycznego wymusi zmiany w procesach biznesowych, w efekcie tego przedsiębiorstwo może osiągnąć innowacyjność procesową, która będzie podstawą uzyskania tymczasowej przewagi konkurencyjnej.

Katalog błędów w transferze wiedzy w ramach wdrożenia ERP.
Katalog błędów transferu wiedzy w projekcie wdrożenia systemu ERP. 
Doświadczenie oraz przeprowadzone przez autora badania umożliwiły stworzenie katalogu głównych błędów w organizacji transferu wiedzy od konsultantów zewnętrznych do kluczowych i końcowych użytkowników w poszczególnych etapach realizacji projektu informatycznego polegającego na wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP, co zostało przedstawione w tabeli.

Etap projektu zgodnie z metodyką waterfall

Główne zidentyfikowane błędy w organizacji transferu wiedzy od konsultantów
do użytkowników

Spotkanie inicjujące (kick-off)

 • brak wcześniej przekazanej informacji dotyczącej celu i końcowych rezultatów spotkania inicjującego;
 • nieprzekazanie od konsultantów do użytkowników wiedzy dotyczącej metodyki wdrożenia projektu;
 • nieprzekazanie od konsultantów do użytkowników wiedzy dotyczącej ról i odpowiedzialności członków grupy projektowej;
 • brak określonego precyzyjnie harmonogramu wdrożenia;
 • nieprzekazanie od konsultantów do użytkowników wiedzy dotyczącej sposobu zarządzania ryzykiem

Projekt technologiczny

 • nieprzekazanie od konsultantów do użytkowników wiedzy dotyczącej wymagań zasobów sprzętowych dla serwera obsługującego system ERP;
 • nieprzekazanie od konsultantów do użytkowników wiedzy dotyczącej procedury instalacji systemu ERP;
 • nieprzekazanie od konsultantów do użytkowników wiedzy dotyczącej specyficznej konfiguracji systemu operacyjnego i bazy danych SQL wymaganej przez instalowany system ERP

Szkolenia kluczowych użytkowników

 • brak opisu w języku polskim standardowej funkcjonalności systemu ERP, który jest oferowany przez międzynarodową firmę;
 • zbyt duża grupa szkoleniowa kluczowych użytkowników, która uniemożliwia efektywne przeprowadzenie szkoleń;
 • nieprzygotowanie przez dostawcę bazy szkoleniowej w systemie ERP, pozwalającej efektywnie przeprowadzić szkolenia;
 • realizacja szkoleń kluczowych użytkowników poprzez skupienie się na omawianiu grup funkcjonalności systemu, a nie na przedstawieniu realizacji procesów biznesowych;
 • realizacja szkoleń kluczowych użytkowników przez trenerów, którzy nie mają umiejętności omawiania zagadnień w sposób prosty i zrozumiały;
 • realizacja szkoleń kluczowych użytkowników bez odniesienia się do grup funkcjonalności systemu ERP, które są używane przez inne firmy z podobnej branży (niewykorzystanie tak zwanej wiedzy branżowej)

Analiza funkcjonalna

 • brak rekomendacji ze strony dostawcy dotyczącej rozwiązań branżowych w ramach funkcjonalności opracowywanej w systemie ERP;
 • brak rekomendacji ze strony dostawcy dotyczącej reorganizacji funkcjonowania procesów biznesowych;
 • brak rekomendacji konfiguracji systemu dla poszczególnych procesów biznesowych (na przykład w obszarze logistyki lub produkcji), która mogłyby nieść za sobą innowacyjność procesową, a w konsekwencji przewagę konkurencyjną

Wykonanie prototypu przez parametryzację systemu i programowanie

 • brak dokumentacji projektowej opisującej konfigurację systemu;
 • brak dokumentacji projektowej opisującej wykonane zmiany programistyczne

Migracja danych

 • niedostarczenie procedury migracji danych w wymaganym czasie;
 • niedostarczenie plików z odpowiednimi formatami danych w wymaganym czasie

Testy i regulacja

 • brak rekomendacji ze strony dostawcy dotyczącej tego, w jaki sposób kluczowi użytkownicy powinni przygotować scenariusze testowe potrzebne do testowania systemu;
 • brak rekomendacji ze strony dostawcy dotyczącej tego, w jaki sposób kluczowi użytkownicy wykonają testy skonfigurowanego systemu

Opracowanie instrukcji stanowiskowych

 • brak instrukcji stanowiskowych opracowanych przez dostawcę;
 • instrukcje stanowiskowe zbyt pobieżnie opisują procesy biznesowe zaimplementowane w systemie

Szkolenie dla końcowych użytkowników

 • realizacja szkoleń dla końcowych użytkowników poprzez skupienie się na omawianiu grup funkcjonalności systemu, a nie na przedstawieniu realizacji procesów biznesowych – końcowi użytkownicy nie uzyskują kompletnej informacji, jak wykonać proces w systemie informatycznym;
 • realizacja szkoleń dla końcowych użytkowników wymaga wykonania ćwiczeń, a nie tylko prezentacji grupy funkcjonalności;
 • nieprzygotowanie przez dostawcę bazy szkoleniowej w systemie ERP, pozwalającej efektywnie przeprowadzić szkolenia – końcowi użytkownicy napotykają błędy w skonfigurowanym systemie, czego przyczyną jest błędna realizacja testów i regulacji systemu

Uruchomienie systemu

 • brak precyzyjnego planu uruchomienia


Zakres transferu wiedzy jest zawsze pochodną budżetu. Wiele firm decyduje się na nieracjonalne oszczędności w zakresie transferu wiedzy, co może skutkować porażką projektu lub zwiększonym TCO w okresie eksploatacji tego systemu.


Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik

Ekspert ds. Transformacji cyfrowych i biznesowych

Profil autora