Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zalecamy odświeżenie przeglądarki w celu poprawnego wyświetlenia strony.

Odśwież swoją przeglądarkę
Kontynuuj przeglądanie

Kiedy przerwać projekt ERP gdy dostawca zawodzi ?

#System ERP

2020 - 09 - 24
Analizując studia przypadków, jak również czerpiąc z własnych doświadczeń, autor może stwierdzić, że istnieje newralgiczny moment podczas projektu wdrożenia ERP, w którym z punktu widzenia zarówno dostawcy, jak i klienta przerwanie wdrożenia systemu ERP jest bardziej efektywne niż jego kontynuacja.
Wynika to z tego, że wraz z postępami prac w trakcie realizacji przedsięwzięcia informatycznego skumulowane, ciągnione nakłady związane z wdrożeniem zwiększają się, przy stałej, niezwiększającej się wartości efektów, które planuje się w przyszłości uzyskać. Z perspektywy klienta możemy wyróżnić następujące grupy kosztów, które zostaną poniesione w chwili nieplanowanego przerwania projekt, uwzględniając chęć realizacji przez klienta projektu reimplementacji:
  • koszty transakcyjne związane z zamknięciem obecnego projektu, wykonaniu audytu oraz realizacji re-implementacji.
  • koszty związane z realizacją kontraktu na zakup licencji oprogramowania oraz usług wdrożeniowych;
  • koszty utraconych korzyści wynikających z wykorzystywania systemu informatycznego;
  • koszty wewnętrzne klienta związane z zaangażowaniem pracowników w realizację projektu;
  • koszty wewnętrzne związane z realizacją audytu wykonanej części projektu;
  • koszty związane z obsługą prawną kontraktu na realizację usług reimplementacyjnych;
  • koszty związane z ponowną motywacją pracowników klienta wchodzących w skład grupy projektowej do realizacji przedsięwzięcia z nowym dostawcą;
  • koszty utraconej wiarygodności przez uczestników przedsięwzięcia u klienta, czyli decydentów, którzy są odpowiedzialni za wybór systemu informatycznego oraz dostawcy, kierowników projektu i kluczowych użytkowników.
Zdaniem autora wraz z upływem czasu w realizacji przedsięwzięcia informatycznego potencjalny moment przerwania projektu może generować coraz większe koszty. Na rysunku zobrazowano, że koszt Y przerwania projektu w chwili zrealizowania fazy projektowanie jest zdecydowanie większy niż koszt X przerwania projektu w momencie zrealizowania fazy analizy.
Rysunek. Krzywa kosztów przedsięwzięcia informatycznego w zależności od chwili jego przerwania

Źródło: opracowanie własne.

Kiedy przerwać projekt ERP gdy dostawca zawodzi ?
Badania autora oraz jego doświadczenie wskazuje, że gdy uwzględni się kryterium poniesionych kosztów omówionych wcześniej, najbardziej optymalnym czasem przerwania projektu jest zakończenie zadania analizy funkcjonalnej w trakcie realizacji etapu drugiego.
W tym momencie klient może już zidentyfikować racjonalne przesłanki związane z niesatysfakcjonującą organizacją projektu lub jakością usług dostawcy, które według niego nie zwiększają prawdopodobieństwa zakończenia projektu pełnym sukcesem. W przypadku nawarstwiania problemów projektowych oraz braku racjonalnych przesłanek do ich rozwiązania dwie strony przerywają współpracę na podstawie zapisów umowy na realizację usług wdrożeniowych oraz zakup licencji. Jest to czas, kiedy jedna ze stron, która czuje się bardziej poszkodowana biznesowo, często stara się zebrać dowody w celu przygotowania się do planowanego procesu sądowego. W chwili zakończenia współpracy z pierwszym dostawcą usług wdrożeniowych rozpoczyna się przedsięwzięcie reimplementacji systemu informatycznego. Badania wskazały, że okres od zakończenia projektu z pierwotnym dostawcą do rozpoczęcia reimplementacji może trwać od kilku miesięcy do wielu lat.
Reasumując, jeżeli widzisz że projekt wdrożenia systemu ERP idzie w złym kierunku głównie z powodu jakości realizowanych prac przez dostawców, nie zwlekaj, przerwij go najpóźniej po analizie funkcjonalnej, to uchroni cię przed kosztami.
Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik

Ekspert ds. Transformacji cyfrowych i biznesowych

Profil autora