Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zalecamy odświeżenie przeglądarki w celu poprawnego wyświetlenia strony.

Odśwież swoją przeglądarkę
Kontynuuj przeglądanie

Problem wdrożenia ERP poprzez metodykę zwinną dla CFO – dlaczego?

#System ERP

2020 - 08 - 03
Metodyka wdrożenia systemu ERP jest narzędziem implementacji. W momencie zastanawiania się nad projektem nie należy preferować żadnej z procedur. Wybór metodyki powinien być uzależniony od faktu, co chcemy uzyskać i jakimi zasobami dysponujemy.
Obecnie coraz więcej firm analizuje możliwość wdrożenia systemów ERP, wykorzystując metodykę zwinną, a nie sekwencyjną. Oto kilka punktów, kiedy metodyka zwinna może być bardziej efektywna niż metodyka sekwencyjna w ramach wdrożenia systemu ERP:
1. Gdy klient ma problem ze zdefiniowaniem swoich wymagań wobec systemu ERP.
2. Gdy klient ma problem w pozyskaniu i akumulacji wiedzy o systemie ERP.
3. Gdy klient ma problem z podejmowaniem decyzji w trakcie projektu.
4. Gdy klient nie jest w stanie zorganizować długich i żmudnych czynności związanych z wdrożeniem.
5. Gdy klient potrzebuje sukcesu w krótkim czasie.
6. Gdy kultura firmy nie sprzyja długim i obciążającym projektom organizacyjno-informatycznym.
W takiej sytuacji prawdopodobnie lepiej będzie dla organizacji podzielić całe duże wdrożenia systemu ERP na iteracje zgodnie z podejściem zwinnym. W przypadku wyboru metodyki zwinnej CFO może nie mieć informacji o całościowym koszcie wdrożenia i utrzymania systemu, tak jak to byłoby w przypadku wdrożenia realizowanego metodyką sekwencyjną.

Charakterystyka dwóch metodyk zarządzania
Źródło: opracowanie własne.
Problem wdrożenia ERP poprzez metodykę zwinną dla CFO – dlaczego?
Metodyka zwinna w momencie rozpoczęcia inwestycji może nie sprzyjać uzyskania informacji o całkowitym koszcie nie tylko wdrożenia systemu ERP, ale również eksploatacji tzw. TCO. Wybierając realizacje projektu na podstawie metodyki zwinnej, zazwyczaj CFO uzyskuje tylko informacje dot. kosztu licencji oraz kosztu pierwszej rzadko już drugiej iteracji, ponieważ dostawcy niezmiernie trudno oszacować koszty kolejnych iteracji.
Powyższy problem może być ogromny wyzwaniem dla CFO w przypadku gdy mamy do czynienia z jednym z przykładowych projektów:
1. Reimplementacja systemu w przypadku gdy przerywamy współpracę z dostawcą oraz gdy chcemy kontynuować projekt z innym dostawcą.
2. Reimplementacja systemu w przypadku gdy chcemy wykonać rozbudowany upgrade np.: Microsoft Dynamics NAV - > BC
3. Implementacja nowego systemu ERP, który wśród dostawców nie jest jeszcze dobrze poznany.
Dlatego proponujemy organizacje dodatkowego zadania „studium wykonania”, które byłoby zrealizowane przed rozpoczęciem pierwszej iteracji. Celem takiego zadania byłoby:
1. Szczegółowe określenie celów projektów.
2. Określenie, która metodyka byłaby optymalna.
3. Zaplanowanie wdrożenia.
4. Uzyskanie informacji dotyczące TCO (koszt wdrożenia, licencji + koszt rozwoju i eksploatacji).
5. Określenie harmonogramu projektu.
6. Identyfikacja ryzyka.
Wykorzystując ogromne krajowe i międzynarodowe doświadczenie firmy Alna Business w zakresie wdrażania systemów Dynamics NAV, BC chętnie pomożemy CFO w takich wyzwaniach.
Jeżeli jesteś zainteresowany, zachęcamy do kontaktu.
Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik

Ekspert ds. Transformacji cyfrowych i biznesowych

Profil autora