Helpdesk i rozwój

Serwis Dynamics 365 Business Central/NAV

Naszym klientom oferujemy najwyższej jakości Helpdesk i usługi rozwojowe Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV.

Mają oni pewność, że w każdej chwili mają fachowe wsparcie i zachowują ciągłość funkcjonowania procesów w firmie. Usługi te realizowane są przez odrębny zespół profesjonalnych konsultantów z zachowaniem czasów reakcji i usuwania błędów.

 • Usługi zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta
 • Indywidualne stałe wsparcie, także 24/7/365
 • Najwyższa jakość i gwarantowane czasy reakcji i wykonania zleconych zadań
 • Wsparcie dla około 200 klientów i ponad 2000 użytkowników
 • Zespół profesjonalnych konsultantów z wieloletnim doświadczeniem
 • Wdrożone procedury zwiększające jakość usług i skracające czas realizacji

0+

0+

0+

Usługi serwisowe

 • Doradztwo hot-line i stały dostęp w tygodniu w godzinach 9.00-17.00
 • Indywidualne wsparcie, nawet 24/7/365
 • Gwarantowane czasy reakcji oraz usuwania błędów
 • Audyty systemu identyfikujące problemy i wąskie gardła
 • Rekomendacje usprawnień, podniesienie ergonomii i wydajności
 • Regularne raporty zrealizowanych usług

Usługi rozwojowe

 • Zmodyfikowanie lub ulepszenie funkcjonalności i procesów
 • Stworzenie dodatkowych funkcjonalności, raportów, itp.
 • Dodatkowe szkolenia dla użytkowników
 • Stworzenie instrukcji stanowiskowych, dokumentacji itp.
 • Upgrade-y systemu
 • Implementacja rozwiązań branżowych (Add-onów)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami