Konsulting i doradztwo

Profesjonalne usługi doradcze w zakresie ERP

Doradztwo i konsulting

Bardzo często projekty wdrożeniowe ERP nie kończą się sukcesem. Wiele jest takich, gdzie efekty wdrożenia nowego narzędzia są niewystarczające a cele projektu nie zostały osiągnięte. Wybór zintegrowanego rozwiązania ERP i warianty przeprowadzenia inwestycji powinny opierać się na możliwie fachowej ocenie - zgodnej z faktycznymi potrzebami firmy i jej sytuacją.
Alna Business Solutions wspiera klientów w zakresie profesjonalnych usług konsultingowych i doradztwa dla systemów ERP.
Doradztwo i konsulting
Zakres doradztwa ERP i Project Managementu

Zakres doradztwa ERP i Project Managementu

Organizacja przetargu systemu ERP
 • Zebranie wymagań funkcjonalnych i technologicznych wobec ERP
 • Przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i technologicznych
 • Organizacja przetargu według sprawdzonej metodyki
 • Analiza i ocena ofert w szczególności w świetle posiadanych informacji będących benchmarkiem
 • Wsparcie przy opracowaniu i negocjacji umowy dotyczących projektu i zakupu licencji
 • Rekomendacja rozwiązaniaPlanowanie i realizacja wdrożenia systemów ERP
 • Wsparcie przy definicji celów projektów, opracowaniu analizy rentowności (ROI) inwestycji ERP – ex-ante.
 • Estymacja całkowitego kosztu utrzymania (TCO) ERP w okresie 4-5 lat.
 • Koordynacja wyboru grupy projektowej po stronie klienta.
 • Ocena kompetencji członków grupy projektowej dostawcy.
 • Ocena poprawności wykonania zadań projektowych przez dostawcę.
 • Wdrożenie efektywnej polityki zarządzania ryzykiem jako komponentu zarządzania projektem.
 • Zarządzanie projektem i zarządzanie zmianami.
-

-

Pomoc przy planowaniu i realizacji obsługi powdrożeniowej
 • Wykonanie analizy oraz oceny zrealizowanego wdrożenia ERP.
 • Wsparcie przy opracowaniu analizy rentowności (ROI) inwestycji w system ERP – ex-post.
 • Przygotowanie specyfikacji wymagań dotyczących obsługi powdrożeniowej dostawcy.
 • Organizacja przetargu dla obsługi powdrożeniowej według sprawdzonej metodyki.
 • Analiza i ocena ofert w świetle posiadanych informacji będących benchmarkiem.
 • Wsparcie przy negocjacji dotyczących obsługi powdrożeniowej (SLA).
 • Wsparcie przy opracowaniu umowy obsługi powdrożeniowej.Wsparcie w zakresie analizy wdrożenia ERP, w którym wystąpiły problemy
 • Analiza przebiegu projektu wraz z rekomendacją dotyczącą sposobu i czasu przerwania współpracy pomiędzy klientem i dostawcą.
 • Wsparcie klienta przy określeniu przyczyn źle zrealizowanego projektu.
 • Pomoc w zakresie planowania oraz realizacji wdrożenia systemów ERP w ramach re-implementacji (naprawy) projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami