Nasi Partnerzy

Wróć
Ponad 25-letnie doświadczenie czyni z naszej firmy odpowiedzialnego i rzetelnego wspólnika w biznesie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które zdobyliśmy w tym czasie, jesteśmy wiarygodnym parterem wielu zagranicznych organizacji.
AHK Polska od 25 lat reprezentuje polskie i niemieckie przedsiębiorstwa oraz ich interesy w obu sąsiadujących krajach. W Polsce jest głosem ok. 5000 niemieckich spółek zależnych, które stworzyły ponad 350 000 bezpośrednich miejsc pracy. Według najnowszych raportów, kolejnych 1,4 miliona miejsc pracy w Polsce jest pośrednio powiązanych z handlem z Niemcami. AHK Polska stowarzysza też ok. 1000 aktywnych firm członkowskich, co oznacza, że jest największą organizacją bilateralną w Polsce. Izba organizuje ponad 150 wydarzeń rocznie, a tym samym znacząco przyczynia się do rozwoju dialogu i współpracy obu krajów.
Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce, a także promocja najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych. W ubiegłym roku Izba realizowała ten cel m.in. poprzez organizację ponad 130 spotkań w różnych formułach. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 120 Izb francuskich w 90 krajach. Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów  (ICV - Internationaler Controller Verein) jest największym, prestiżowym stowarzyszeniem społeczności controllerów w Europie. Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

Stowarzyszenie integruje ekspertów – naukowców i praktyków z dziedziny controllingu oraz zarządzania, którzy podczas różnego rodzaju spotkań (np. w ponad 60 Grupach Roboczych, na Kongresach krajowych i międzynarodowych) opracowują najnowsze rozwiązania biznesowe, wymieniają się doświadczeniami i pomysłami. Takie spotkania to doskonała okazja, by poznać controllerów i menedżerów z różnych branż, również z zagranicznych firm. Ponadto wydarzenia te są wspaniałym sposobem na rozwój interdyscyplinarnych kompetencji.

Priorytetem ICV POLSKA jest integracja polskiego środowiska controllerów, wsparcie ich w rozwoju kompetencji oraz transfer wiedzy na międzynarodowym poziomie do Polski.
BPO House to zespół profesjonalistów w dziedzinie księgowości, kadr i płac, procesów biznesowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Dostarcza wysokiej jakości usług Business Proces Outsourcing (BPO) dla firm. BPO House jest częścią Grupy Alna, która posiada ponad 30 letnie doświadczenie biznesowe i zatrudnia ponad 400 pracowników.