Projekty międzynarodowe

Wdrożenia ERP dla firm międzynarodowych

0+

0+

0+

Alna Business Solutions od lat specjalizuje się w realizacji międzynarodowych projektów ERP i typu roll-out opartych na Dynamics 365 Business Central/NAVspełniając potrzeby firm posiadających oddziały zagraniczne. Bogate doświadczenie pozwoliło na stworzenie unikalnej metodyki dedykowanej dla realizacji międzynarodowych projektów ERP. Skuteczna realizacja takich projektów wymaga specyficznej wiedzy i doświadczenia, odmiennej niż przy realizacji standardowego wdrożenia ERP. Nasi specjaliści doskonale znają specyfikę takich projektów, dążąc wspólnie z Klientem do osiągnięcia jego celów biznesowych i przewagi konkurencyjnej.

Ważnym elementem wdrożenia roll-out jest wdrożenie lokalizacji w systemie Microsoft Dynamics 365.

Usługi oferowane przy realizacji projektów międzynarodowych

Wdrożenia

Zarządzanie i realizacja wdrożenia typu roll-out.

Zgodność modelu biznesowego (CORE)

Zapewnienie zgodności modelu biznesowego (CORE- Global template) z wymaganiami fiskalnymi danego kraju (lokalizacja).

Usługi dla modelu biznesowego (CORE)

Tworzenie, modyfikacja i rozwój modelu biznesowego CORE (Global template).

Konsolidacja

Implementacja funkcjonalności dla realizacji konsolidacji i grupowy plan kont.

Raportowanie

Odpowiednia realizacja ustandaryzowanego raportowania w Grupie.

Rozwój funkcjonalny

Upgrade-y i udoskonalenie wybranych funkcjonalności.

Help-desk i wsparcie

Najlepsze w Polsce usługi serwisowe help-desk i rozwoju oprogramowania (3 poziomy wsparcia).

Usługi pełne lub częściowe

Realizacja kompleksowych usług lub wybranego zakresu prac wdrożeniowych.

Usługi dla wielu krajów

Usługi dla wielu krajów.

Korzyści płynące z wykonania projektu typu roll-out

Wprowadzenie dobrych praktyk zarządzania

Wprowadzenie dobry praktyk zarządzania sprawdzonych w innych krajach i uwzględnionych w modelu biznesowym (CORE).

Wiarygodność danych

Jeden system, jeden format wymiany danych pomiędzy rozwiązaniami w różnych krajach/oddziałach. Spójna numeracja i środowisko pracy.

Raportowanie w Grupie

Jednolity i uproszczony system raportowania danych, taki sam w całej Grupie. Konsolidacja i grupowy plan kont.

Obniżenie kosztów

Poprzez odpowiednio zaplanowane i zrealizowane wdrożenie zgodnie z najlepszymi praktykami, następuje obniżenie kosztów implementacji, późniejszego upgrade-u i utrzymania systemu. Globalny koszt utrzymania jednolitego systemu w różnych krajach jest niższy (dzięki wykorzystaniu gotowych rozwiązań) niż w przypadku, kiedy każdy oddział używa innego systemu.

Ustandaryzowane i skuteczne zarządzanie

Ustandaryzowanie procesów i procedur we wszystkich obszarach w Grupie. Wgląd w działania oddziałów zagranicznych i odpowiednia kontrola nad nimi. Łatwe i szybkie wdrożenie kolejnych spółek oraz szybsze i tańsze wprowadzanie zmian procesów w Grupie.

Zgodność z lokalnymi przepisami fiskalnymi w 42 krajach

System Microsoft Dynamics 365 Business Central może być wykorzystany w ponad 42 krajach na całym świecie dzięki jego zgodności z lokalnymi przepisami fiskalnymi, wielowalutowości i wielojęzyczności.

Efektem wdrożenia typu roll-out jest system zgodny z wymaganiami korporacyjnymi i lokalnymi w danym kraju, elastycznie dostosowywany do zmian, tańszy w obsłudze, pomagający użytkownikom w codziennej pracy, a korporacji dostarczający na bieżąco cenne raporty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami