Dynamics 365 Business Central

(dawniej Microsoft Dynamics NAV / Navision)

Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV lub Navision) jest światowej klasy globalnym rozwiązaniem klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, skierowanym do firm różnej wielkości. Integruje wszystkie kluczowe procesy biznesowe w jednym systemie dla różnych obszarów: zarządzania i planowania finansowego, zarządzania sprzedażą i zakupami, marketingiem, produkcją, łańcuchem dostaw, projektami, serwisem.

Dzięki innowacyjnym i wciąż rozwijanym funkcjonalnościom zapewnia zwiększenie wydajności firmy, niweluje niepotrzebne działania użytkowników i przynosi korzyść w postaci szybkiego zwrotu z inwestycji. Umożliwia pełny dostęp do danych w czasie rzeczywistym, ich analizę i kontrolę oraz możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Dzięki swojej popularności i obecności na światowych rynkach, uważany jest za jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie.

Pobierz broszurę
Skontaktuj się z nami
Dynamics 365 Business Central
Zarządzanie finansami
Zarządzanie finansami
 • Księga główna
 • Zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie płatnościami
 • Cash Flow
 • Długoterminowe zarządzanie aktywami
 • Sprawozdania finansowe
Analizy biznesowe i raportowanie
Analizy biznesowe i raportowanie

Dostęp do zawsze aktualnych informacji oraz możliwość analizy procesów biznesowych. Wspiera zarządzanie poprzez możliwość podejmowania trafnych decyzji biznesowych, dzięki bogatym możliwościom analiz i raportowania.

Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą
 • Umowy sprzedaży i zamówienia w jednym systemie
 • Analiza sprzedaży i rentowności
 • Zarządzanie cennikami
 • Budżety sprzedaży
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie produkcją

Obsługa całego procesu od planowania do produktu końcowego:

 • planowanie zasobów i zakupu surowców,
 • nadzór nad zamówieniami produkcyjnymi,
 • koszt wytworzenia produktu.
Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazyny
Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazyny
 • Planowanie i zarządzanie zapasami
 • Śledzenie zapasów
 • Zarządzanie zamówieniami zakupu i zobowiązaniami dostawcy
 • Zarządzanie cenami zakupu
 • Dostawy bezpośrednie
 • Zarządzanie magazynem
Zarządzanie projektami i planowanie zasobów
Zarządzanie projektami i planowanie zasobów
 • Od budżetowania projektu do jego oceny końcowej
 • Monitorowanie projektów oraz przydzielonych im zasobów i zapasów
 • Porównanie planu projektu z faktycznym jego wykonaniem
Zarządzanie serwisem i usługami
Zarządzanie serwisem i usługami
 • Raportowanie czasu dla specjalistów serwisowych
 • Zapewnienie obsługi klienta zgodnie z warunkami umowy i gwarancji
 • Planowanie i realizacja zamówień na towary i zasoby potrzebne do obsługi zleceń serwisowych
 • Kalendarze napraw i planowanie zleceń
 • Analiza rentowności usług
Wielojęzyczność, wielowalutowość, wielofirmowość
Wielojęzyczność, wielowalutowość, wielofirmowość
 • System obecny jest w ponad 40 krajach na całym świecie i obsługuje wiele walut
 • Dodatkowo, daje możliwość obsługi w systemie wielu firm z Grupy

Dlaczego warto wybrać Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV)?

Intuicyjny interfejs przyjazny użytkownikom, znany z innych produktów Microsoft i zwiększający ergonomię pracy.

Intuicyjny interfejs przyjazny użytkownikom, znany z innych produktów Microsoft i zwiększający ergonomię pracy.

Dzięki klientowi Web i dostępowi na urządzeniach mobilnych dostępny w każdym miejscu i na każdym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon).

Dzięki klientowi Web i dostępowi na urządzeniach mobilnych dostępny w każdym miejscu i na każdym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon).

Jeden zintegrowany system.
Jeden system zarządzający wszystkimi kluczowymi procesami biznesowymi zapewniający integralność, kompletność i kompatybilność danych.

Jeden zintegrowany system. Jeden system zarządzający wszystkimi kluczowymi procesami biznesowymi zapewniający integralność, kompletność i kompatybilność danych.

Elastyczny, wysoce funkcjonalny i łatwy w dostosowaniu do potrzeb konkretnej branży.

Elastyczny, wysoce funkcjonalny i łatwy w dostosowaniu do potrzeb konkretnej branży.

Umożliwia zwiększenie wydajności i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów firmy.

Umożliwia zwiększenie wydajności i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów firmy.

Dostosowany do przepisów prawa fiskalnego w 42 krajach, w tym także w Polsce.

Dostosowany do przepisów prawa fiskalnego w 42 krajach, w tym także w Polsce.

Mocno zintegrowany z innymi produktami Microsoft, m.in.: Office365, Power BI, Microsoft AZURE, Power Apps, MS Flow.

Mocno zintegrowany z innymi produktami Microsoft, m.in.: Office365, Power BI, Microsoft AZURE, Power Apps, MS Flow.

Możliwy do instalacji w chmurze lub na własnym środowisku serwerowym.

Możliwy do instalacji w chmurze lub na własnym środowisku serwerowym.

Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) możesz uruchomić lokalnie na własnym serwerze lub w chmurze korzystając z usług subskrypcji miesięcznej Alna Cloud.

Porównanie On-Premise VS SaaS (Cloud)

On-PremiseSaaS/Cloud
Fizyczna serwerownia - środowiskoWymagany zakup oraz konserwacja sprzętu (środ. produkcyjne oraz środ. testowe i developerskie)W ramach licencji klient otrzymuje środowisko produkcyjne oraz 3 środowiska testowe/developerskie. Brak fizycznej serwerowni u klienta.
Fizyczna serwerownia - system BackupWymagany zakup oraz konserwacja sprzętu na potrzeby backupu środowiska
Fizyczna serwerownia - ciągłość pracyWe własnym zakresie należy zapewnić ciągłość pracy urządzeń (system zasilania awarynego, system klimatyzacji pomieszczeń technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, urządzenia sieciowe, redundancja środowiska)
Fizyczna serwerownia - bezpieczeństwoWe własnym zakresie należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dot. dostępu do serwerów, systemu i baz danych oraz o zabezpieczenia antywirusoweOdpowiednie zabezpieczenia zapewnione przez Microsoft w ramach abonamentu
Administracja/Support ITWymagany zespół wsparcia IT o szerokim zakresie kompetencji (w tym: serwery, sieć informatyczna, systemy operacyjne, serwery bazy danych MS SQL, systemy backupowe)
Administracja/Support ITWymagany stały monitoring środowiska i badanie kondycji działania systemów
LicencjeWymagany zakup licencji na systemy operacyjne, serwery SQL, pozostałe (np. ochrona antywirusowa, antyspamowa)
Aktualizacje środowiska - istalacjaAktualizacje środowiska - istalacja
Aktualizacje środowiska - okienka serwisoweAktualizacje środowiska - okienka serwisowe
Upgrade Business CentralRęczny, na żądanie klienta. Operacja podniesienia wersji wiąże się z wydzieleniem dodatkowych zasobów sprzętowych i systemowych oraz jest uzależniona od dostępności i kompetencji specjalistów ITAutomatyczne aktualizacje wykonywane wg harmonogramu
Kopie bezpieczeństwaWymagane utrzymywanie własnego systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwaCiągła automatyczna archiwizacja danych zapewniona przez Microsoft w ramach abonamentu
GDPRWymagane wdrożenie własnej polityki zgodności z GDPR (RODO)
Cena za użytkownika
X
zamówienie
X
zamówienie

Annual plans

On-Premise
Fizyczna serwerownia - środowiskoWymagany zakup oraz konserwacja sprzętu (środ. produkcyjne oraz środ. testowe i developerskie)
Fizyczna serwerownia - system BackupWymagany zakup oraz konserwacja sprzętu na potrzeby backupu środowiska
Fizyczna serwerownia - ciągłość pracyWe własnym zakresie należy zapewnić ciągłość pracy urządzeń (system zasilania awarynego, system klimatyzacji pomieszczeń technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, urządzenia sieciowe, redundancja środowiska)
Fizyczna serwerownia - bezpieczeństwoWe własnym zakresie należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dot. dostępu do serwerów, systemu i baz danych oraz o zabezpieczenia antywirusowe
Administracja/Support ITWymagany zespół wsparcia IT o szerokim zakresie kompetencji (w tym: serwery, sieć informatyczna, systemy operacyjne, serwery bazy danych MS SQL, systemy backupowe)
Administracja/Support ITWymagany stały monitoring środowiska i badanie kondycji działania systemów
LicencjeWymagany zakup licencji na systemy operacyjne, serwery SQL, pozostałe (np. ochrona antywirusowa, antyspamowa)
Aktualizacje środowiska - istalacjaAktualizacje środowiska - istalacja
Aktualizacje środowiska - okienka serwisoweAktualizacje środowiska - okienka serwisowe
Upgrade Business CentralRęczny, na żądanie klienta. Operacja podniesienia wersji wiąże się z wydzieleniem dodatkowych zasobów sprzętowych i systemowych oraz jest uzależniona od dostępności i kompetencji specjalistów IT
Kopie bezpieczeństwaWymagane utrzymywanie własnego systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa
GDPRWymagane wdrożenie własnej polityki zgodności z GDPR (RODO)
X
Cena za użytkownika
zamówienie
SaaS/Cloud
Fizyczna serwerownia - środowiskoW ramach licencji klient otrzymuje środowisko produkcyjne oraz 3 środowiska testowe/developerskie. Brak fizycznej serwerowni u klienta.
Fizyczna serwerownia - system Backup
Fizyczna serwerownia - ciągłość pracy
Fizyczna serwerownia - bezpieczeństwoOdpowiednie zabezpieczenia zapewnione przez Microsoft w ramach abonamentu
Administracja/Support IT
Administracja/Support IT
Licencje
Aktualizacje środowiska - istalacja
Aktualizacje środowiska - okienka serwisowe
Upgrade Business CentralAutomatyczne aktualizacje wykonywane wg harmonogramu
Kopie bezpieczeństwaCiągła automatyczna archiwizacja danych zapewniona przez Microsoft w ramach abonamentu
GDPR
X
Cena za użytkownika
zamówienie

Lista argumentów przekonujących do upgrade do SaaS (Cloud)

Oszczędność poprzez elastyczne zarzadzanie ilością i rodzajem licencji D365 BC-wysoka skalowalność:
 • Łatwe zarządzanie ilością i rodzajem użytkowników – można dowolnie zwiększać lub zmniejszać ilość userów
 • Opłata jest za ilość userów a nie za zużycie zasobów mocy obliczeniowej.
Oszczędność na wykonywaniu dedykowanych funkcji poprzez programowanie - dostęp do AppsSource (sklepu internetowego Microsoft z aplikacjami)
 • Możliwość rozszerzenia funkcji D365 BC poprzez zakup App-ek bez ponoszenia kosztów programowania (bez zaangażowania programistów),
 • Liczba App-ek wciąż wzrasta,
Oszczędność poprzez dostęp do najnowszych funkcji i nowinek technologicznych - automatyczne upgrade-y do wyższej wersji D365 BC
 • Wcześniejsze i częstsze aktualizacje dla użytkowników wersji chmurowej niż On-Premise D365 BC.
 • Zawsze używana najnowsza wersja systemu wraz z możliwością korzystania z najnowszysh funkcji, integracji i nowinek technologicznych.
Oszczędność kosztów i wzrost wydajności dzięki integracji z App-kami Microsoft
 • Dzięki chmurze D365 Business Central  jest ściśle zintegrowany z różnymi rozwiązaniami Microsoft m.in. Office 365, Power BI, Sharepoint, Outlook, Teams, Power Apps, Machine Learning, AI,
 • Integracja z Office 365 – m.in. export i import danych do Word i Excel przy pomocy jednego przycisku, praca na D365 BC z poziomu Teams, przeglądanie kontaktów, e-maili i wiele innych.
Oszczędność na oprogramowaniu serwerowym i bazodanowym:
 • Brak konieczności ponoszenia kosztów oprogramowania Windows Serwer i bazy SQL – zawarta jest już w cenie subscrypcji D365 Business Central.
Oszczędność na Infrastrukturze IT:
 • Brak zarządzania wewnętrznymi serwerami i sprzętem IT (brak konieczności posiadania sprzętu i usług administratora IT),
 • Brak usług instalacji oprogramowania na poszczególnych komputerach klienta (potrzebne jest tylko łącze internetowe i przeglądarka internetowa)
 • Za bezpieczeństwo danych odpowiada Microsoft – utrata i uszkodzenie danych jest wręcz niemożliwe.
Wysoka dostępność danych:
 • Dostępność do usług Microsoft gwarantuje na poziomie 99,9%.
 • Synchronizacja  i  duplikacja danych firmy na drugi serwer – zapewnia ciągłość pracy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji
Oszczędność na Backup-ie danych:
 • Kopie zapasowe tworzone są automatycznie, bez konieczności realizacji takich usług przez administratora IT.
Miesięczne płatności za licencje:
 • Zamiast jednorazowego zakupu licencji On-premise Perpetual, a następnie rocznych opłat za enhancement plan, opłaty za D365 BC w chmurze są miesięczne, elastycznie dostosowane do wykorzystywanej liczny użytkowników,
 • Przykładowe wyliczenie dla 10 Full users Dynamics 365 BC wraz z PL lokalizacją i modułem bankowym: 10x69 EUR + 50 EUR (moduł bankowy)  = 740 EUR netto/miesiąc

Recenzje

Centerscape Investments
Dzięki Dynamics NAV i poszerzonym funkcjonalnościom Document Capture znacznie uporządkowaliśmy i zautomatyzowaliśmy istniejące w firmie procesy i komunikację z Klientami. Kładziemy nacisk na innowacyjność, dostosowanie do naszych potrzeb i stałą ewolucję naszych rozwiązań informatycznych. Jesteśmy pewni, że rozwiązania Dynamics także w przyszłości będą stymulować nasz rozwój i kontynuację rozpoczętej transformacji cyfrowej.

Agnieszka Fordońska

Head of Finance, Centerscape Investments Poland

Craftware
Dynamics NAV uprościł nasze codzienne procesy finansowe, przyspieszył raportowanie i analizę danych, pomógł zaoszczędzić czas i pieniądze . Dzięki temu możemy skupić się na dostarczeniu wysokiej jakości usług IT naszym klientom.

Sylwia Malanowicz

CFO w Craftware Sp. z o.o.

Forest Style
Dzięki Document Capture i Dynamics NAV, dokumenty są automatycznie wprowadzane do systemu, a ich akceptacja sprawnie przeprowadzana. Standaryzacja systemów oraz spójne raportowanie, przyczyniły się, że nasi pracownicy nie muszą spędzać wielu godzin na zbieraniu informacji i tworzeniu raportów dla Centrali. Teraz są one realizowane w ciągu minuty.

Leszek Babiarz

Dyrektor finansowy w Forest Style Industry Bolesławiec Sp. z o.o.

HAL Allergy
Dzięki interfejsowi z ZSMOPL możemy codziennie automatycznie przekazywać raporty z Dynamics NAV, a usprawnione raportowanie i integracja z Office zapewnia nam oszczędność czasu i optymalizację kluczowych procesów.

Marek Jąkalski

Prezes Zarządu Hal Allergy

SSI Shaefer
Dzięki połączeniu Dynamics NAV z grupowym CORE znacznie poprawiliśmy wydajność, a sprawne raportowanie w Grupie zapewnia nam oszczędność czasu, spójność danych i skutecznie poprawia zarządzanie.

Magdalena Puła

CFO, SSI Schaefer

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.
Poproś o wycenę