SAP S4HANA Group Reporting

Tworzenie, obliczanie i przedstawianie skonsolidowanych raportów finansowych
Group Reporting, jako narzędzie kontrolingowe, wspiera obliczanie, tworzenie i przedstawianie raportów skonsolidowanych, które dostarczają informacji o wynikach grupy kapitałowej po konsolidacji i obejmuje takie zagadnienia jak: konsolidacja finansowa, raportowanie i analiza.
Group Reporting jest integralną częścią najnowszej generacji systemów ERP firmy SAP, S4HANA i dzięki pełnej integracji z S4HANA, może przetwarzać dane i tworzyć raporty w czasie rzeczywistym.
Skontaktuj się z nami
SAP S4HANA Group Reporting
Zarządzanie grupą konsolidacyjną
Zarządzanie grupą konsolidacyjną
 • Zarządzanie różnymi strukturami kapitałowymi grupy
 • Elastyczne konfiguracja jednostek w grupie (np. kursy walut, walidacje)
 • Monitorowanie przebiegu procesu konsolidacji grupy
Finanse
Finanse
 • Zgodność ze standardami sprawozdawczości finansowej
 • Scentralizowana księgowość
 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym i zgodność z przepisami
 • Monitorowanie kursu walut
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami
 • Precyzyjne prognozowanie kosztów projektu
 • Ulepszone i szybsze raportowanie przebiegu projektu
 • Skuteczne monitorowanie projektu
Raportowanie
Raportowanie
 • Uszczegółowienie raportów spółki np. Bilans, P&L o przesunięcia i jednostki konsolidacyjne
 • Elastyczna analiza danych
 • Analiza różnic kursowych
Konsolidacja Matrix
Konsolidacja Matrix
 • Możliwość przeprowadzenia procesu konsolidacji w wielopoziomowej strukturze grupy kapitałowej
 • Konsolidacja finansowa na potrzeby zarządzania i biznesu np. wydzielonych obszarów, regionów biznesowych, grup produktowych itp.
Dostosowania manualne
Dostosowania manualne
 • Korekty i eliminacje na poziomie konsolidacji
 • Monitorowany dziennik korekt
 • Sprawdzanie zgodności sald
SAP S4HANA Group Reporting
Group Reporting to najnowsze narzędzie wbudowane w ERP SAP S/4HANA, zapewniające ustawowe i zarządcze możliwości konsolidacji finansowej zarówno dla klientów On-Premise, jak i Cloud.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.
Poproś o wycenę