Upgrade i re-implementacja

Zdynamizuj swoją firmę dzięki Microsoft Dynamics 365 Business Central

Uaktualnij ERP Microsoft Dynamics

Chcesz rozwijać się szybciej? Potrzebujesz nowych innowacyjnych funkcjonalności w swoim ERP? Zrób kolejny krok w kierunku rozwoju swojej firmy.
Microsoft dba o to, aby kolejne wersje Microsoft Dynamics NAV były wciąż rozwijane i spełniały najwyższe standardy technologiczne i funkcjonalne, a tym samym pozwalały klientom sprostać nowym wyzwaniom gospodarczym i zyskiwać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku.
Uaktualnij ERP Microsoft Dynamics
Indywidualne podejście do upgrade

Indywidualne podejście do upgrade

Alna Business Solutions realizuje bezpieczne i sprawne usługi upgrade (techniczne i funkcjonalne) rozwiązań Microsoft Dynamics, dzięki sprawdzonej metodyce i dużemu doświadczeniu w realizacji takich projektów. Każdy takie przedsięwzięcie realizowane jest indywidualnie i zapoczątkowane szczegółową analizą wymagań pod kątem wizji i obecnych potrzeb Klientów. Nowa wersja Microsoft Dynamics NAV pomoże Twojej firmie stać się bardziej elastyczną i szybciej dostosowywać się do zmian, zdobywać nowe rynki, rozwijać innowacyjne produkty i usługi oraz jeszcze bardziej skupić się na swoim biznesie.

Czynniki sukcesu wdrożenia

Wdrożenie systemów ERP Microsoft Dynamics NAV i AX sąprzedsięwzięciem organizacyjnym.
Sukces wdrożenia zależy od wielu czynników, w tym m.in. od:
Odpowiednio przeprowadzonego projektu wdrożenia (analizy funkcjonalnej identyfikującej potrzeby Klienta).
Odpowiedniej komunikacji w projekcie.
Określenia odpowiedniego zespołu projektowego i planu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami.
Umiejętności technicznych, wiedzy biznesowej w konkretnej branży, znajomości procesów i doświadczenia konsultantów i programistów po stronie Partnera wdrażającego.
Profesjonalnego zarządzania projektem zgodnie z metodyką.
Re-implementacja

Re-implementacja

Naprawa (re-implementacja) nieodpowiednio zrealizowanego projektu wymaga dużego doświadczenia biznesowego i wiedzy ze strony Partnera, który podejmuje się takiego zadania. Dodatkowo trzeba zmierzyć się ze „złymi emocjami”, które pojawiły się ze strony Klienta w trakcie nieudanego projektu.

Alna Business Solutions ma duże doświadczeniu w realizacji takich przedsięwzięć i zrealizowała kilkanaście projektów, których celem była re-implementacja nieudanego wdrożenia. Nasi eksperci dysponują wysokimi kompetencjami, wiedzą, doświadczeniem biznesowym w różnych branżach i są w stanie doprowadzić każdy nieudany projekt wdrożenia do satysfakcjonującego Klienta finału.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami